Aneta Juříková fotografie

Obchodní podmínky


Obecné (vztahující se na svatební i portrétní fotografie)

- objednáním kterékoli služby automaticky souhlasíte s přijetím těchto obchodních podmínek a srozuměním s nimi
- Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel nebo propagaci bez písemného souhlasu autora. Fotografie nesmí být použity pro prodej nebo třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.
- objednací doba se odvíjí od momentální vytíženosti a může se lišit
- neupravené fotografie neposkytuji a nelze je vyžadovat
- vlastní vzhled a jeho nespokojenost s ním není důvod k reklamaci fotografií
- nezodpovídám za sníženou kvalitu fotografií vlivem počasí
- nezodpovídám za sníženou kvalitu fotografií kvůli časovému limitu, který vznikl vaším přičiněním
- nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není důvodem k reklamaci zakázky
- klient je také srozuměn se skutečností, že výsledné poskytnuté služby jsou charakteristické odrazem reality skrze elektronická zařízení, reflektující osobitý vzhled věcí, krajiny a lidí. Estetická kvalita fotografií se vzhledem k této skutečnosti může různit a její hodnocení je ryze subjektivním aspektem
- všechny odevzdané či zveřejněné fotografie zůstávají navždy duševním vlastnictvím fotografa dle zákona o duševním vlastnictví a je zakázáno je jakkoliv upravovat, retušovat nebo předělávat

Svatby

- na rezervaci svatebních termínů vyžaduji poplatek (první platba - odečte se z celkové ceny při doplácení), který je nevratný
- cena za dohodnuté služby je splatná týden před svatbou na základě vystavené faktury
- služby, které si vyberete po focení nad rámec balíčku, jsou splatné před předáním hotové zakázky
- maximální doba fotografování je uvedena v ceníku u jednotlivých balíčků a nelze ji prodlužovat či jakkoliv nadstavovat, pokud nebylo předem dohodnuto jinak
- vyhrazuji si právo být výhradním fotografem na svatbě, druhý fotograf je možný pouze po předchozí domluvě
- fotografie, které v rámci vašeho balíčku obdržíte, vybírám já podle svého fotografického stylu a autorského přístupu
- doba dodání svatebních fotografií je 2 měsíce od pořízení fotografií
- hotové fotografie zasílám až po uhrazení kompletní částky celé zakázky
- vyhrazuji si právo dodací lhůtu kdykoliv prodloužit bez předešlého upozornění a to do jakékoliv délky, bez finanční či jiné kompenzace
- garance vrácení peněz, pokud do 6 měsíců neobdržíte fotografie
- u svatebních balíčků obdržíte do sedmi dnů 5 upravených fotografií prostřednictvím internetu
- fotografie obdržíte v plném formátu pro tisk a i zmenšené v kvalitě pro web bez jakýchkoliv vodoznaků na USB
- objednáním svatebního focení souhlasíte s uveřejněním fotografií na mých webových stránkách a sociálních sítích, jelikož se jedná o jedinou formu, jakou mohu i dalším klientům ukázat svou práci. Pokud si svoje fotografie nepřejete zveřejnit, je to samozřejmě možné, ale je nutné dohodnout předem a jelikož se jedná o nadstandardní službu, bude za ni účtován příplatek.

Portréty (těhotenské, rodinné, rande)

- cena za kterékoliv služby je pevně stanovená a je splatná ihned po focení
- služby, které si vyberete po focení nad rámec balíčku, jsou splatné před začátkem práce na zakázce
- nedostavíte-li se na dohodnuté focení do 30 minut od dohodnutého času bez předchozí omluvy, služba se ruší (pokud by zaplacen poplatek, propadá)
- fotografie, které v rámci vašeho balíčku obdržíte, vybírá klient z dodaných náhledů, kterých poskytnu adekvátní množství k vámi vybranému balíčku
- náhledové fotografie jsou opatřeny vodoznakem a nesmí být zveřejňovány na internetu, na sociálních sítích, tisknuty ani poskytnuty k nahlédnutí třetích osob ani skladovány klientem déle než je nezbytně nutné k provedení výběru
- pokud z důvodů, které nemohu i přes vynaložené úsilí ovlivnit, focení neprobíhá podle plánů (např. nespolupracující dítě), je možné se domluvit na náhradním termínu a zaplacení navíc částky adekvátní vynaloženému úsilí a času, nebo na zrušení zakázky a zaplacení částky adekvátní vynaloženému úsilí a času
- doba dodání fotografií je 4 týdny od obdržení vybraných fotek z náhledů
- fotografie obdržíte v plném formátu pro tisk a i zmenšené v kvalitě pro web bez jakýchkoliv vodoznaků a to prostřednictvím internetové úschovny
- objednáním focení souhlasíte s uveřejněním fotografií na mých webových stránkách a sociálních sítích, jelikož se jedná o jedinou formu, jakou mohu i dalším klientům ukázat svou práci. Pokud si svoje fotografie nepřejete zveřejnit, je to samozřejmě možné, ale je nutné dohodnout předem a jelikož se jedná o nadstandardní službu, bude za ni účtován příplatek.