Aneta Juříková fotografie

Obchodní podmínky


Obecné (vztahující se na svatební i portrétní fotografie)

- objednáním kterékoli služby automaticky souhlasíte s přijetím těchto obchodních podmínek a srozuměním s nimi
- Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.
- objednací doba se odvíjí od momentální vytíženosti a může se lišit
- neupravené fotografie neposkytuji a nelze je vyžadovat
- vlastní vzhled a jeho nespokojenost s ním není důvod k reklamaci fotografií
- nezodpovídám za sníženou kvalitu fotografií vlivem počasí
- nezodpovídám za sníženou kvalitu fotografií kvůli časovému limitu, který vznikl vaším přičiněním
- nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není důvodem k reklamaci zakázky
- klient je také srozuměn se skutečností, že výsledné poskytnuté služby jsou charakteristické odrazem reality skrze elektronická zařízení, reflektující osobitý vzhled věcí, krajiny a lidí. Estetická kvalita fotografií se vzhledem k této skutečnosti může různit a její hodnocení je ryze subjektivním aspektem
- všechny odevzdané či zveřejněné fotografie zůstávají navždy duševním vlastnictvím fotografa dle zákona o duševním vlastnictví a je zakázáno je jakkoliv upravovat, retušovat nebo předělávat

Svatby

- na rezervaci svatebních termínů vyžaduji poplatek (první platba - odečte se z celkové ceny při doplácení), který je nevratný
- cena za dohodnuté služby je splatná týden před svatbou na základě vystavené faktury
- služby, které si vyberete po focení nad rámec balíčku, jsou splatné před předáním hotové zakázky
- maximální doba fotografování je uvedena v ceníku u jednotlivých balíčků a nelze ji prodlužovat či jakkoliv nadstavovat, pokud nebylo předem dohodnuto jinak
- vyhrazuji si právo být výhradním fotografem na svatbě, druhý fotograf je možný pouze po předchozí domluvě
- fotografie, které v rámci vašeho balíčku obdržíte, vybírám já podle svého fotografického stylu a autorského přístupu
- doba dodání svatebních fotografií je 8 týdnů od pořízení fotografií
- hotové fotografie zasílám až po uhrazení kompletní částky celé zakázky
- vyhrazuji si právo dodací lhůtu kdykoliv prodloužit bez předešlého upozornění a to do jakékoliv délky, bez finanční či jiné kompenzace
- garance vrácení peněz, pokud do 6 měsíců neobdržíte fotografie
- u svatebních balíčků obdržíte do sedmi dnů 5 upravených fotografií prostřednictvím internetu
- fotografie obdržíte v plném formátu pro tisk a i zmenšené v kvalitě pro web bez jakýchkoliv vodoznaků na USB

Portréty (těhotenské, rodinné, rande)

- cena za kterékoliv služby je pevně stanovená a je splatná ihned po focení
- služby, které si vyberete po focení nad rámec balíčku, jsou splatné před začátkem práce na zakázce
- nedostavíte-li se na dohodnuté focení do 30 minut od dohodnutého času bez předchozí omluvy, služba se ruší (pokud by zaplacen poplatek, propadá)
- fotografie, které v rámci vašeho balíčku obdržíte, vybírá klient z dodaných náhledů, kterých poskytnu adekvátní množství k vámi vybranému balíčku
- náhledové fotografie jsou opatřeny vodoznakem a nesmí být zveřejňovány na internetu, na sociálních sítích, tisknuty ani poskytnuty k nahlédnutí třetích osob ani skladovány klientem déle než je nezbytně nutné k provedení výběru
- pokud z důvodů, které nemohu i přes vynaložené úsilí ovlivnit, focení neprobíhá podle plánů (např. nespolupracující dítě), je možné se domluvit na náhradním termínu a zaplacení navíc částky adekvátní vynaloženému úsilí a času, nebo na zrušení zakázky a zaplacení částky adekvátní vynaloženému úsilí a času
- doba dodání fotografií je 4 týdny od obdržení vybraných fotek z náhledů
- fotografie obdržíte v plném formátu pro tisk a i zmenšené v kvalitě pro web bez jakýchkoliv vodoznaků a to prostřednictvím internetové úschovny